Provjerite da li je željena e-mail adresa slobodna: